DataGridEditAction Wyliczenie

Definicja

Definiuje stałe, które określają, czy Edycja jest anulowana czy zatwierdzona.Defines constants that specify whether an edit is being canceled or committed.

public enum class DataGridEditAction
public enum DataGridEditAction
type DataGridEditAction = 
Public Enum DataGridEditAction
Dziedziczenie
DataGridEditAction

Pola

Cancel 0

Edytowanie jest anulowane.The edit is being canceled.

Commit 1

Trwa zatwierdzanie edycji.The edit is being committed.

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez DataGridCellEditEndingEventArgs.EditAction właściwości i DataGridRowEditEndingEventArgs.EditAction .This enumeration is used by the DataGridCellEditEndingEventArgs.EditAction and DataGridRowEditEndingEventArgs.EditAction properties.

Dotyczy

Zobacz też