DataGridGridLinesVisibility Wyliczenie

Definicja

Definiuje stałe, które określają widoczność linii siatki w DataGrid .Defines constants that specify the visibility of the grid lines in a DataGrid.

public enum class DataGridGridLinesVisibility
public enum DataGridGridLinesVisibility
type DataGridGridLinesVisibility = 
Public Enum DataGridGridLinesVisibility
Dziedziczenie
DataGridGridLinesVisibility

Pola

All 0

Widoczne są zarówno poziome, jak i pionowe linie siatki.Both horizontal and vertical grid lines are visible.

Horizontal 1

Widoczne są tylko poziome linie siatki.Only horizontal grid lines are visible.

None 2

Brak widocznych linii siatki.No grid lines are visible.

Vertical 3

Widoczne są tylko linie siatki pionowej.Only vertical grid lines are visible.

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez GridLinesVisibility Właściwość.This enumeration is used by the GridLinesVisibility property.

Styl linii siatki jest określany przez VerticalGridLinesBrush HorizontalGridLinesBrush właściwości i.The style of the grid lines is determined by the VerticalGridLinesBrush and HorizontalGridLinesBrush properties.

Dotyczy