InkCanvasEditingMode Wyliczenie

Definicja

Określa tryb edycji dlaInkCanvasSpecifies the editing mode for the InkCanvas

public enum class InkCanvasEditingMode
public enum InkCanvasEditingMode
type InkCanvasEditingMode = 
Public Enum InkCanvasEditingMode
Dziedziczenie
InkCanvasEditingMode

Pola

EraseByPoint 5

Wskazuje, że pióro wymazuje część pociągnięcia, gdy pióro przecina pociągnięcie.Indicates that the pen erases part of a stroke when the pen intersects the stroke.

EraseByStroke 6

Wskazuje, że pióro wymazuje cały obrys, gdy pióro przecina pociągnięcie.Indicates that the pen erases an entire stroke when the pen intersects the stroke.

GestureOnly 2

Wskazuje, że InkCanvas reaguje na gesty i nie odbiera atramentu.Indicates that the InkCanvas responds to gestures, and does not receive ink.

Ink 1

Wskazuje, że atrament pojawia się na, InkCanvas gdy pióro wysyła do niego dane.Indicates that ink appears on the InkCanvas when the pen sends data to it.

InkAndGesture 3

Wskazuje, że InkCanvas reaguje na gesty i odbiera atrament.Indicates that the InkCanvas responds to gestures, and receives ink.

None 0

Wskazuje, że żadna akcja nie jest wykonywana, gdy pióro wysyła dane do InkCanvas .Indicates that no action is taken when the pen sends data to the InkCanvas.

Select 4

Wskazuje, że pióro wybiera pociągnięcia i elementy w InkCanvas .Indicates that the pen selects strokes and elements on the InkCanvas.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak zezwolić użytkownikom na częściowe wymazywanie pociągnięć przy użyciu odwróconej porady pióra.The following example demonstrates how to allow users to partially erase strokes with the inverted tip of a stylus. W InkCanvas momencie wymazania atramentu pojawia się wskaźnik eliptyczny.An elliptical cursor appears on the InkCanvas when the user erases ink.

inkCanvas1.EditingModeInverted = InkCanvasEditingMode.EraseByPoint;
inkCanvas1.EraserShape = new EllipseStylusShape(5, 5);
inkCanvas1.EditingModeInverted = InkCanvasEditingMode.EraseByPoint
inkCanvas1.EraserShape = New EllipseStylusShape(5, 5)

Uwagi

EditingModeWłaściwości i EditingModeInverted służą InkCanvasEditingMode do określenia sposobu InkCanvas zachowania po odebraniu danych wejściowych od pióra rysownicy.The EditingMode and EditingModeInverted properties use the InkCanvasEditingMode to specify how the InkCanvas behaves when it receives input from a tablet pen.

Dotyczy