KeyTipHorizontalPlacement Wyliczenie

Definicja

Określa wartości dla pionowego rozmieszczenia poradę dotyczącą klawiszy względem jego celu położenia.Specifies the values for the horizontal placement of the KeyTip relative to its placement target.

public enum class KeyTipHorizontalPlacement
public enum KeyTipHorizontalPlacement
type KeyTipHorizontalPlacement = 
Public Enum KeyTipHorizontalPlacement
Dziedziczenie
KeyTipHorizontalPlacement

Pola

KeyTipCenterAtTargetCenter 4

Środek poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do środka elementu docelowego.The center of the KeyTip is aligned with the center of the target element.

KeyTipCenterAtTargetLeft 3

Środek poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany z lewej strony elementu docelowego.The center of the KeyTip is aligned with the left of the target element.

KeyTipCenterAtTargetRight 5

Środek poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany z prawej strony elementu Target.The center of the KeyTip is aligned with the right of the target element.

KeyTipLeftAtTargetCenter 1

Po lewej stronie poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany do środka elementu docelowego.The left of the KeyTip is aligned with the center of the target element.

KeyTipLeftAtTargetLeft 0

Lewo z poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównane z lewej strony elementu docelowego.The left of the KeyTip is aligned with the left of the target element.

KeyTipLeftAtTargetRight 2

Po lewej stronie poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównany prawy element docelowy.The left of the KeyTip is aligned with the right of the target element.

KeyTipRightAtTargetCenter 7

Prawa poradę dotyczącą klawiszy są wyrównane do środka elementu docelowego.The right of the KeyTip is aligned with the center of the target element.

KeyTipRightAtTargetLeft 6

Prawo poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównane z lewej strony elementu Target.The right of the KeyTip is aligned with the left of the target element.

KeyTipRightAtTargetRight 8

Prawo poradę dotyczącą klawiszy jest wyrównane z prawej strony elementu Target.The right of the KeyTip is aligned with the right of the target element.

Dotyczy