GeneratorDirection Wyliczenie

Definicja

Określa kierunek generowania elementu. GeneratorDirectionjest używany przez StartAt .GeneratorDirection is used by StartAt.

public enum class GeneratorDirection
public enum GeneratorDirection
type GeneratorDirection = 
Public Enum GeneratorDirection
Dziedziczenie
GeneratorDirection

Pola

Backward 1

Określa, aby generować elementy w kierunku do tyłu.Specifies to generate items in a backward direction.

Forward 0

Określa, aby generować elementy w kierunku do przodu.Specifies to generate items in a forward direction.

Dotyczy