RibbonComboBox.ShowKeyboardCuesProperty Pole

Definicja

Identyfikuje ShowKeyboardCues Właściwość zależności.Identifies the ShowKeyboardCues dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ShowKeyboardCuesProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ShowKeyboardCuesProperty;
 staticval mutable ShowKeyboardCuesProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ShowKeyboardCuesProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy