RibbonTabHeader.MouseOverBorderBrushProperty Pole

Definicja

Identyfikuje MouseOverBorderBrush Właściwość zależności.Identifies the MouseOverBorderBrush dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ MouseOverBorderBrushProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty MouseOverBorderBrushProperty;
 staticval mutable MouseOverBorderBrushProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly MouseOverBorderBrushProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy