SelectionMode Wyliczenie

Definicja

Definiuje zachowanie wyboru dla elementu ListBox .Defines the selection behavior for a ListBox.

public enum class SelectionMode
public enum SelectionMode
type SelectionMode = 
Public Enum SelectionMode
Dziedziczenie
SelectionMode

Pola

Extended 2

Użytkownik może wybrać wiele kolejnych elementów, przytrzymując klawisz SHIFT.The user can select multiple consecutive items while holding down the SHIFT key.

Multiple 1

Użytkownik może wybrać wiele elementów bez przytrzymywania klawisza modyfikującego.The user can select multiple items without holding down a modifier key.

Single 0

Użytkownik może wybrać tylko jeden element naraz.The user can select only one item at a time.

Przykłady

Poniższy przykład ustawia SelectionMode Właściwość na wielokrotność.The following example sets the SelectionMode property to Multiple.

<ListBox SelectionMode="Multiple">
 <DockPanel>
  <Image Source="data\cat.png"/>
  <TextBlock>CAT</TextBlock>
 </DockPanel>
 <DockPanel>
  <Image Source="data\dog.png"/>
  <TextBlock>DOG</TextBlock>
 </DockPanel>
 <DockPanel>
  <Image Source="data\fish.png"/>
  <TextBlock>FISH</TextBlock>
 </DockPanel>
</ListBox>

Uwagi

Ustaw SelectionMode Właściwość na jedną z wartości, SelectionMode Aby określić, czy użytkownik może wybrać więcej niż jeden element w polu listy.Set the SelectionMode property to one of the SelectionMode values to specify whether the user can select more that one item in a list box.

Dotyczy