SpellingReform Wyliczenie

Definicja

Określa reguły reform pisowni używane przez moduł sprawdzania poprawności kontrolki edycji tekstu (tj. TextBox lub RichTextBox ).Specifies the spelling reform rules used by the spellchecker of the text editing control (i.e. TextBox or RichTextBox).

public enum class SpellingReform
public enum SpellingReform
type SpellingReform = 
Public Enum SpellingReform
Dziedziczenie
SpellingReform

Pola

Postreform 2

Użyj reguł pisowni z programu po zakończeniu reform pisowni.Use spelling rules from after the spelling reform.

PreAndPostreform 0

Użyj reguł pisowni zarówno przed, jak i po rozpoczęciu reform pisowni.Use spelling rules from both before and after the spelling reform.

Prereform 1

Użyj reguł pisowni z przed zaformyą pisowni.Use spelling rules from before the spelling reform.

Uwagi

Reguły reform pisowni określone w tym wyliczeniu odnoszą się do reform pisowni w języku francuskim i niemieckim.The spelling reform rules determined by this enumeration refer to the French and German spelling reforms. To wyliczenie nie ma wpływu, jeśli jest używany z innym językiem.This enumeration has no effect when used with any other language.

Dotyczy