StickyNoteType Wyliczenie

Definicja

Określa, czy StickyNoteControl tekst lub atrament ma być akceptowany.Specifies whether a StickyNoteControl accepts text or ink.

public enum class StickyNoteType
public enum StickyNoteType
type StickyNoteType = 
Public Enum StickyNoteType
Dziedziczenie
StickyNoteType

Pola

Ink 1

Notatka dotycząca pisma odręcznego.An ink sticky note.

Text 0

Notatka programu Text.A text sticky note.

Uwagi

Użyj tego wyliczenia głównie, aby podać wartości StickyNoteType właściwości StickyNoteControl .Use this enumeration primarily to provide values for the StickyNoteType property of a StickyNoteControl.

Pismo odręczne StickyNoteControl może być napisane ręcznie na Komputer typu tabletTablet PC lub innym sprzęcie, który obsługuje ręczne wprowadzanie danych.An ink StickyNoteControl can be handwritten on a Komputer typu tabletTablet PC or other hardware that supports handwritten input.

Dotyczy

Zobacz też