TextBox.TextProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Text Właściwość zależności.Identifies the Text dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ TextProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty TextProperty;
 staticval mutable TextProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly TextProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy