Validation.ErrorsProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Errors załączoną właściwość.Identifies the Errors attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ErrorsProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ErrorsProperty;
 staticval mutable ErrorsProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ErrorsProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy