Validation.GetHasError(DependencyObject) Metoda

Definicja

Pobiera wartość HasError dołączonej właściwości określonego elementu.Gets the value of the HasError attached property of the specified element.

public:
 static bool GetHasError(System::Windows::DependencyObject ^ element);
public static bool GetHasError (System.Windows.DependencyObject element);
static member GetHasError : System.Windows.DependencyObject -> bool
Public Shared Function GetHasError (element As DependencyObject) As Boolean

Parametry

element
DependencyObject

UIElementObiekt lub, ContentElement z którego ma zostać odczytana wartość.The UIElement or ContentElement object to read the value from.

Zwraca

Boolean

Wartość HasError dołączonej właściwości określonego elementu.The value of the HasError attached property of the specified element.

Wyjątki

Jeśli element jest null .If element is null.

Dotyczy