Validation.SetValidationAdornerSiteFor(DependencyObject, DependencyObject) Metoda

Definicja

Ustawia ValidationAdornerSiteFor przyłączoną właściwość na określoną wartość określonego elementu.Sets the ValidationAdornerSiteFor attached property to the specified value on the specified element.

public:
 static void SetValidationAdornerSiteFor(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::DependencyObject ^ value);
public static void SetValidationAdornerSiteFor (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.DependencyObject value);
static member SetValidationAdornerSiteFor : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DependencyObject -> unit
Public Shared Sub SetValidationAdornerSiteFor (element As DependencyObject, value As DependencyObject)

Parametry

element
DependencyObject

Element, dla którego ma zostać ustawiony ValidationAdornerSiteFor .The element on which to set the ValidationAdornerSiteFor.

value
DependencyObject

ValidationAdornerSiteForOkreślonego elementu.The ValidationAdornerSiteFor of the specified element.

Dotyczy