VirtualizationCacheLengthUnit Wyliczenie

Definicja

Określa typ jednostki używanej przez CacheLength załączoną właściwość.Specifies the type of unit that is used by the CacheLength attached property.

public enum class VirtualizationCacheLengthUnit
public enum VirtualizationCacheLengthUnit
type VirtualizationCacheLengthUnit = 
Public Enum VirtualizationCacheLengthUnit
Dziedziczenie
VirtualizationCacheLengthUnit

Pola

Item 1

Wartość CacheLength jest mierzona w warunkach elementów, które są wyświetlane w panelu.The CacheLength is measured in terms of the items that are displayed in the panel.

Page 2

Wartość CacheLength jest mierzona w warunkach strony, która jest równa rozmiarowi okienka ekranu panelu.The CacheLength is measured in terms of a page, which is equal to the size of the panel's viewport.

Pixel 0

Wartość CacheLength jest mierzona w jednostkach niezależnych od urządzenia (1/1/96 cala na jednostkę).The CacheLength is measured in terms of device-independent units (1/96th inch per unit).

Uwagi

Użyj VirtualizingPanel.CacheLengthUnit dołączonej właściwości, aby określić jednostki VirtualizingPanel.CacheLength .Use the VirtualizingPanel.CacheLengthUnit attached property to specify the units of the VirtualizingPanel.CacheLength.

Dotyczy

Zobacz też