VirtualizingStackPanel.OnViewportSizeChanged(Size, Size) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy zmienia się rozmiar okienka ekranu.Called when the size of the viewport changes.

protected:
 virtual void OnViewportSizeChanged(System::Windows::Size oldViewportSize, System::Windows::Size newViewportSize);
protected virtual void OnViewportSizeChanged (System.Windows.Size oldViewportSize, System.Windows.Size newViewportSize);
abstract member OnViewportSizeChanged : System.Windows.Size * System.Windows.Size -> unit
override this.OnViewportSizeChanged : System.Windows.Size * System.Windows.Size -> unit
Protected Overridable Sub OnViewportSizeChanged (oldViewportSize As Size, newViewportSize As Size)

Parametry

oldViewportSize
Size

Stary rozmiar okienka ekranu.The old size of the viewport.

newViewportSize
Size

Nowy rozmiar okienka ekranu.The new size of the viewport.

Uwagi

Użyj tej metody w klasie pochodnej, aby wykrywać zmiany w rozmiarze wziernik i odpowiadać na nie.Use this method, in a derived class, to detect and respond to changes in the viewport size.

Dotyczy