Binding.DoNothing Pole

Definicja

Używane jako wartość zwracana do nakazuje aparatowi powiązania, aby nie wykonywał żadnej akcji.Used as a returned value to instruct the binding engine not to perform any action.

public: static initonly System::Object ^ DoNothing;
public static readonly object DoNothing;
 staticval mutable DoNothing : obj
Public Shared ReadOnly DoNothing As Object 

Wartość pola

Object

Uwagi

Właściwość źródła powiązania lub konwerter może wrócić, Binding.DoNothing aby poinstruować aparat powiązań, aby nie wykonywał żadnej akcji.A binding source property or a converter can return Binding.DoNothing to instruct the binding engine not to perform any action. Na przykład, aby nakazać aparatowi powiązania, aby nie przekazywać wartości do celu powiązania, nie należy przechodzić do następnego Binding w PriorityBinding lub nie używać FallBackValue wartości domyślnej.For example, to instruct the binding engine not to transfer a value to the binding target, not to move to the next Binding in a PriorityBinding, or not to use the FallBackValue or default value.

Dotyczy