BindingBase.ShouldSerializeFallbackValue Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować efektywną wartość FallbackValue właściwości w wystąpieniach tej klasy.

public:
 bool ShouldSerializeFallbackValue();
public bool ShouldSerializeFallbackValue ();
member this.ShouldSerializeFallbackValue : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeFallbackValue () As Boolean

Zwraca

Boolean

trueFallbackValue jeśli wartość właściwości powinna być serializowana; w przeciwnym razie . false

Dotyczy