BindingExpressionBase.UpdateTarget Metoda

Definicja

Wymusza transfer danych ze źródła powiązania do celu powiązania.Forces a data transfer from the binding source to the binding target.

public:
 virtual void UpdateTarget();
public virtual void UpdateTarget ();
abstract member UpdateTarget : unit -> unit
override this.UpdateTarget : unit -> unit
Public Overridable Sub UpdateTarget ()

Uwagi

Nie istnieje domyślna implementacja klasy bazowej.There is no default implementation on the base class.

Dotyczy

Zobacz też