BindingGroup.HasValidationError Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy BindingGroup występuje niepowodzenie reguły walidacji.Gets a value that indicates whether the BindingGroup has a failed validation rule.

public:
 property bool HasValidationError { bool get(); };
public bool HasValidationError { get; }
member this.HasValidationError : bool
Public ReadOnly Property HasValidationError As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli reguła falsema regułę walidacji zakończyła się niepowodzeniem; w przeciwnym razie. BindingGrouptrue if the BindingGroup has a failed validation rule; otherwise, false.

Dotyczy