BindingGroup.Owner Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, do którego BindingGroup jest przypisany.Gets the object that this BindingGroup is assigned to.

public:
 property System::Windows::DependencyObject ^ Owner { System::Windows::DependencyObject ^ get(); };
public System.Windows.DependencyObject Owner { get; }
member this.Owner : System.Windows.DependencyObject
Public ReadOnly Property Owner As DependencyObject

Wartość właściwości

Obiekt, do którego BindingGroup jest przypisany.The object that this BindingGroup is assigned to.

Dotyczy