BindingOperations.CollectionViewRegistering Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy system powiązania danych wykryje widok kolekcji.Occurs when the data-binding system notices a collection view.

public:
 static event EventHandler<System::Windows::Data::CollectionViewRegisteringEventArgs ^> ^ CollectionViewRegistering;
public static event EventHandler<System.Windows.Data.CollectionViewRegisteringEventArgs> CollectionViewRegistering;
member this.CollectionViewRegistering : EventHandler<System.Windows.Data.CollectionViewRegisteringEventArgs> 
Public Shared Custom Event CollectionViewRegistering As EventHandler(Of CollectionViewRegisteringEventArgs) 
Public Shared Event CollectionViewRegistering As EventHandler(Of CollectionViewRegisteringEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<CollectionViewRegisteringEventArgs>

Dotyczy