FlowDocument.FontWeightProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności FontWeight.Identifies the FontWeight dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ FontWeightProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty FontWeightProperty;
 staticval mutable FontWeightProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly FontWeightProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy