FlowDocument.IsOptimalParagraphEnabledProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności IsOptimalParagraphEnabled.Identifies the IsOptimalParagraphEnabled dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsOptimalParagraphEnabledProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsOptimalParagraphEnabledProperty;
 staticval mutable IsOptimalParagraphEnabledProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsOptimalParagraphEnabledProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy