FlowDocument.LineHeightProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności LineHeight.Identifies the LineHeight dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ LineHeightProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty LineHeightProperty;
 staticval mutable LineHeightProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly LineHeightProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy