FlowDocument.MinPageWidthProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności MinPageWidth.Identifies the MinPageWidth dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ MinPageWidthProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty MinPageWidthProperty;
 staticval mutable MinPageWidthProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly MinPageWidthProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy