Typography.StylisticSet2Property Pole

Definicja

Identyfikuje StylisticSet2 załączoną właściwość.Identifies the StylisticSet2 attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ StylisticSet2Property;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty StylisticSet2Property;
 staticval mutable StylisticSet2Property : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly StylisticSet2Property As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy