FontStretch.FromOpenTypeStretch(Int32) Metoda

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie FontStretch , które odnosi OpenTypeOpenType się do wartości usStretchClass.Creates a new instance of FontStretch that corresponds to the OpenTypeOpenType usStretchClass value.

public:
 static System::Windows::FontStretch FromOpenTypeStretch(int stretchValue);
public static System.Windows.FontStretch FromOpenTypeStretch (int stretchValue);
static member FromOpenTypeStretch : int -> System.Windows.FontStretch
Public Shared Function FromOpenTypeStretch (stretchValue As Integer) As FontStretch

Parametry

stretchValue
Int32

Wartość całkowita z przedziału od 1 do dziewięciu, która odpowiada definicji usStretchValue w OpenTypeOpenType specyfikacji.An integer value between one and nine that corresponds to the usStretchValue definition in the OpenTypeOpenType specification.

Zwraca

Nowe wystąpienie FontStretch.A new instance of FontStretch.

Dotyczy