FontStretch.GreaterThanOrEqual(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Oblicza dwa wystąpienia, FontStretch aby określić, czy jedno wystąpienie jest większe lub równe drugiemu.Evaluates two instances of FontStretch to determine whether one instance is greater than or equal to the other.

public:
 static bool operator >=(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator >= (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member ( >= ) : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator >= (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie FontStretch do porównania.The first instance of FontStretch to compare.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie FontStretch do porównania.The second instance of FontStretch to compare.

Zwraca

trueJeśli left jest większe lub rightrówne; w przeciwnym razie, false.true if left is greater than or equal to right; otherwise, false.

Dotyczy