FontStretch.Inequality(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Ocenia dwa wystąpienia w FontStretch celu określenia nierówności.

public:
 static bool operator !=(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator != (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member op_Inequality : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator != (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie do FontStretch porównania.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie do FontStretch porównania.

Zwraca

Boolean

false jeśli left jest równe right; w przeciwnym razie , true.

Dotyczy