FontStretch.LessThan(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Oblicza dwa wystąpienia, FontStretch aby określić, czy jedno wystąpienie jest mniejsze niż inne.Evaluates two instances of FontStretch to determine whether one instance is less than the other.

public:
 static bool operator <(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator < (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member ( < ) : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator < (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie FontStretch do porównania.The first instance of FontStretch to compare.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie FontStretch do porównania.The second instance of FontStretch to compare.

Zwraca

trueJeśli left jest mniejsza niż right; w przeciwnym falserazie,.true if left is less than right; otherwise, false.

Dotyczy