AutoCompleteStringCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AutoCompleteStringCollection.Initializes a new instance of the AutoCompleteStringCollection class.

public:
 AutoCompleteStringCollection();
public AutoCompleteStringCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy