AutoCompleteStringCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez AutoCompleteStringCollection .Returns an enumerator that iterates through the AutoCompleteStringCollection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Moduł wyliczający, który wykonuje iterację kolekcji.An enumerator that iterates through the collection.

Implementuje

Dotyczy