IAutomationLiveRegion Interfejs

Definicja

Zapewnia obsługę regionów na żywo w usłudze Automatyzacja interfejsu użytkownika.Provides support for UI automation live regions.

public interface class IAutomationLiveRegion
public interface IAutomationLiveRegion
type IAutomationLiveRegion = interface
Public Interface IAutomationLiveRegion
Pochodne

Uwagi

Ta funkcja jest dostępna w aplikacjach, które są ponownie kompilowane pod kątem .NET Framework 4,8 lub do tej funkcji przy użyciu przełączników zgodności.This feature is available in applications that are recompiled to target .NET Framework 4.8 or that opt into this functionality by using compatibility switches.

Właściwości

LiveSetting

Pobiera lub ustawia charakterystykę powiadomienia w regionie aktywnym.Gets or sets the notification characteristics of the live region.

Dotyczy