BindingSource.PositionChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po Position zmianie wartości właściwości.Occurs after the value of the Position property has changed.

public:
 event EventHandler ^ PositionChanged;
public event EventHandler PositionChanged;
member this.PositionChanged : EventHandler 
Public Custom Event PositionChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

PositionChangedZdarzenie występuje po Position zmianie właściwości.The PositionChanged event occurs after the Position property has changed.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też