CheckedListBox.CheckedItemCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który może być używany do iteracji CheckedItems kolekcji.Returns an enumerator that can be used to iterate through the CheckedItems collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumeratorDo nawigowania na liście.An IEnumerator for navigating through the list.

Implementuje

Dotyczy