CheckedListBox.WmReflectCommand(Message) Metoda

Definicja

Przetwarza komunikat polecenia otrzymany przez CheckedListBox formant od okna najwyższego poziomu.Processes the command message the CheckedListBox control receives from the top-level window.

protected:
 override void WmReflectCommand(System::Windows::Forms::Message % m);
protected override void WmReflectCommand (ref System.Windows.Forms.Message m);
override this.WmReflectCommand : Message -> unit
Protected Overrides Sub WmReflectCommand (ByRef m As Message)

Parametry

m
Message

MessageOkno najwyższego poziomu wysłane do CheckedListBox kontrolki.The Message the top-level window sent to the CheckedListBox control.

Dotyczy