Control.Disposing Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy klasa bazowa Control jest w trakcie usuwania.Gets a value indicating whether the base Control class is in the process of disposing.

public:
 property bool Disposing { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool Disposing { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Disposing : bool
Public ReadOnly Property Disposing As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli klasa bazowa Control jest w trakcie usuwania; w przeciwnym razie false .true if the base Control class is in the process of disposing; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Gdy ta właściwość zwraca true , Klasa bazowa Control jest w trakcie usuwania.When this property returns true, the base Control class is in the process of disposing. Po usunięciu kontrolki nie można już odwoływać się do niej jako prawidłowy formant systemu Windows.After the control is disposed of, it can no longer be referenced as a valid Windows control. Mimo że wystąpienie formantu jest usunięte, nadal jest przechowywane w pamięci, dopóki nie zostanie usunięte z pamięci przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.Even though the instance of a control is disposed of, it is still maintained in memory until it is removed from memory through garbage collection. Gdy kontrolka jest usuwana, nie można wywołać jej RecreateHandle metody.When a control is disposed of, you cannot call its RecreateHandle method.

Dotyczy

Zobacz też