Control.DpiChangedAfterParent Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ustawienie DPI kontrolki zostanie zmienione programowo po zmianie wartości DPI jej kontrolki nadrzędnej lub formularza.Occurs when the DPI setting for a control is changed programmatically after the DPI of its parent control or form has changed.

public:
 event EventHandler ^ DpiChangedAfterParent;
public event EventHandler DpiChangedAfterParent;
member this.DpiChangedAfterParent : EventHandler 
Public Custom Event DpiChangedAfterParent As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Dotyczy