Control.PreProcessControlMessage(Message) Metoda

Definicja

Wstępnie przetwarza komunikaty klawiatury i komunikaty wejściowe w obrębie pętli komunikatów przed ich wysłaniem.Preprocesses keyboard or input messages within the message loop before they are dispatched.

public:
 System::Windows::Forms::PreProcessControlState PreProcessControlMessage(System::Windows::Forms::Message % msg);
public System.Windows.Forms.PreProcessControlState PreProcessControlMessage (ref System.Windows.Forms.Message msg);
member this.PreProcessControlMessage : Message -> System.Windows.Forms.PreProcessControlState
Public Function PreProcessControlMessage (ByRef msg As Message) As PreProcessControlState

Parametry

msg
Message

MessageReprezentuje komunikat do przetworzenia.A Message that represents the message to process.

Zwraca

PreProcessControlState

Jedna z PreProcessControlState wartości, w zależności od tego, czy jest, czy PreProcessMessage(Message) true false i czy lub czy IsInputKey(Keys) IsInputChar(Char) true lub false .One of the PreProcessControlState values, depending on whether PreProcessMessage(Message) is true or false and whether IsInputKey(Keys) or IsInputChar(Char) are true or false.

Dotyczy