DataGridView.VerticalScrollingOffset Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę pikseli, przez jaką kontrolka jest przewijana w pionie.Gets the number of pixels by which the control is scrolled vertically.

public:
 property int VerticalScrollingOffset { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int VerticalScrollingOffset { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.VerticalScrollingOffset : int
Public ReadOnly Property VerticalScrollingOffset As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba pikseli, przez jaką kontrolka jest przewijana w pionie.The number of pixels by which the control is scrolled vertically.

Atrybuty

Dotyczy