DataGridViewLinkCell Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGridViewLinkCell.Initializes a new instance of the DataGridViewLinkCell class.

public:
 DataGridViewLinkCell();
public DataGridViewLinkCell ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też