ErrorProvider.ISupportInitialize.EndInit Metoda

Definicja

Sygnalizuje obiekt, który jest inicjowany.

 virtual void System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit() = System::ComponentModel::ISupportInitialize::EndInit;
void ISupportInitialize.EndInit ();
abstract member System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
override this.System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
Sub EndInit () Implements ISupportInitialize.EndInit

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy ErrorProvider wystąpienie jest rzutowanie do interfejsu ISupportInitialize .

Dotyczy