ListBox.BackgroundImageChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie właściwości BackgroundImage etykiety.Occurs when the BackgroundImage property of the label changes.

public:
 event EventHandler ^ BackgroundImageChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler BackgroundImageChanged;
member this.BackgroundImageChanged : EventHandler 
Public Custom Event BackgroundImageChanged As EventHandler 
Atrybuty

Uwagi

To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.This event is not relevant to this class.

Dotyczy