ListBox.CustomTabOffsets Właściwość

Definicja

Pobiera szerokość kart między elementami w ListBox.Gets the width of the tabs between the items in the ListBox.

public:
 property System::Windows::Forms::ListBox::IntegerCollection ^ CustomTabOffsets { System::Windows::Forms::ListBox::IntegerCollection ^ get(); };
public System.Windows.Forms.ListBox.IntegerCollection CustomTabOffsets { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.ListBox.IntegerCollection CustomTabOffsets { get; }
member this.CustomTabOffsets : System.Windows.Forms.ListBox.IntegerCollection
Public ReadOnly Property CustomTabOffsets As ListBox.IntegerCollection

Wartość właściwości

Kolekcja liczb całkowitych reprezentujących szerokości tabulacji.A collection of integers representing the tab widths.

Atrybuty

Uwagi

Tablica liczb całkowitych zawiera spacje w kolejności rosnącej.The integer array contains the tab spaces in ascending order.

Dotyczy