ListBox.DefaultItemHeight Pole

Definicja

Określa domyślną wysokość elementu dla ListBoxrysowanego przez właściciela.Specifies the default item height for an owner-drawn ListBox.

public: int DefaultItemHeight = 13;
public const int DefaultItemHeight = 13;
val mutable DefaultItemHeight : int
Public Const DefaultItemHeight As Integer  = 13

Wartość pola

Dotyczy