ListViewItem.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Serializacji elementu.Serializes the item.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfo, który przechowuje dane, które są konieczne do serializacji elementu.A SerializationInfo that holds the data needed to serialize the item.

context
StreamingContext

StreamingContext reprezentujący źródło i miejsce docelowe strumienia, który jest serializowany.A StreamingContext that represents the source and destination of the stream being serialized.

Implementuje

Dotyczy