SaveFileDialog.Reset Metoda

Definicja

Resetuje wszystkie opcje okna dialogowego do wartości domyślnych.Resets all dialog box options to their default values.

public:
 override void Reset();
public override void Reset ();
override this.Reset : unit -> unit
Public Overrides Sub Reset ()

Dotyczy

Zobacz też