ScrollableControl.HorizontalScroll Właściwość

Definicja

Pobiera charakterystykę skojarzoną z poziomy pasek przewijania.Gets the characteristics associated with the horizontal scroll bar.

public:
 property System::Windows::Forms::HScrollProperties ^ HorizontalScroll { System::Windows::Forms::HScrollProperties ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.HScrollProperties HorizontalScroll { get; }
public System.Windows.Forms.HScrollProperties HorizontalScroll { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.HorizontalScroll : System.Windows.Forms.HScrollProperties
member this.HorizontalScroll : System.Windows.Forms.HScrollProperties
Public ReadOnly Property HorizontalScroll As HScrollProperties

Wartość właściwości

HScrollProperties

A HScrollProperties , który zawiera informacje o poziomym pasku przewijania.A HScrollProperties that contains information about the horizontal scroll bar.

Atrybuty

Uwagi

HScrollPropertiesKlasa zawiera informacje o pasku przewijania i jego operacji, takie jak to, czy jest włączona i widoczna, rozmiar strony przewijania, Orientacja, położenie wyświetlania itd.The HScrollProperties class contains information about the scroll bar and its operation, such as whether it is enabled and visible, the scroll page size, orientation, display position, and so on.

Dotyczy

Zobacz też