ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible Pole

Definicja

Określa, czy wartość VScroll właściwości jest ustawiona na true .Determines whether the value of the VScroll property is set to true.

protected: int ScrollStateVScrollVisible = 4;
protected const int ScrollStateVScrollVisible = 4;
val mutable ScrollStateVScrollVisible : int
Protected Const ScrollStateVScrollVisible As Integer  = 4

Wartość pola

Int32

Uwagi

ScrollStateVScrollVisiblePole jest maską.The ScrollStateVScrollVisible field is a mask. Użyj jej z GetScrollState SetScrollState metodami i, aby pobrać i ustawić VScroll Właściwość.Use it with the GetScrollState and SetScrollState methods to get and set the VScroll property.

Dotyczy

Zobacz też